Proprietatea imobiliară – TEREN + CONSTRUCȚIE ÎN CURS - este situată în localitatea Brașov,
str. Ionescu Crum, judeţul Brașov.

Această proprietate imobiliară cuprinde teren și construcție, după cum urmează:
teren arabil intravilan în suprafață de 4.388 mp,
construcție în curs (neîntabulată).

Terenul intravilan în suprafață de 4.388 mp este plan, are formă dreptunghiulară, este împrejmuit
parțial (plasă metalică) și are deschidere la drum secundar de 25.5 ml. Accesul la proprietate se
realizează dinspre strada Saturn sau Calea București prin drum top 7679/2 și lot cad. 141065.

Proprietatea imobiliară este amplasată în Brașov într-o zonă mixtă - rezidențială/comercială în
zona Calea București, pe strada Ionescu Crum, nr. 11, lângă Brașov Business Park

Amplasamentul beneficiază de utilități: apă, electricitate, canalizare și gaz la limita proprietății.

Construcția:
este edificată în baza Autorizației de construcție nr. 701/2008 și cea cu nr. 324/2016;
are regim de înălţime 3S, P+7+ETH, P+14+ETH;
nu este finalizată, aflându-se la stadiul: structură subsol (3S) beton și structură nivel parter din cadre metalice.
Prețul de pornire la licitație este de 1.034.613,00 euro + T.V.A..

Preţul de pornire

1.034.613,00
EURO