Eşalonare
datorii
Prevenire lichidare
forţată / închidere
forţată a activităţii
Diminuare
cheltuieli
operaţionale
Ajutor în continuarea
activităţii şi gestionarea
datoriilor / închiderea
societaţii

CONSULTANŢĂ PE INSOLVENŢĂ GRATUITĂ, IMPARŢIALĂ ŞI CONFIDENŢIALĂ.SUNTEM PRIMA OPŢIUNE PENTRU REDRESAREA AFACERILOR, IMPLICÂNDU-NE TOTAL ŞI CREATIV!


În timpul procesului de insolvență, rolul administratorului judiciar este fundamental, atribuțiile, deciziile și strategia acestuia influențând decisiv succesul procedurii de reorganizare judiciară. Strategia RTZ&Partners SPRL este concentrată în primul rând spre salvarea societății cu probleme și continuarea activității ei. Serviciile noastre acoperă toate etapele procedurii insolvenței și oferă o foarte mare varietate de metodologii, în funcție de specificul societății și piața pe care funcționează.

RTZ&Partners SPRL are o vechime de 14 ani în activitatea de practician în insolvență, fiind una dintre societățile de top din acest business, la nivel naţional. Societatea noastră s-a impus în branșă și și-a consolidat poziția prin modul de gestionare a fiecărui caz în parte, oferind soluții în concordanță cu specificul societăților din portofoliu. Am administrat de-a lungul timpului sute de societăți cu un colectiv competent de specialiști în domeniu, cu rezultate de multe ori spectaculoase pentru însănătoșirea climatului de afaceri.

SERVICII

CONSULTANŢĂ
Cadrul legislativ care reglementează profesia de practician în insolvenţă conferă posibilitatea exercitării acesteia în dinamică. Astfel, pe lângă atribuţiile de administrator/ lichidator judiciar, practicienii în insolvenţă, în calitate de specialişti, au legitimitatea de a oferi consultanţă în aria de expertiză dobândită. Experienţa acumulată ne îndreptăţeşte ca societate să o transpunem în domeniul preinsolvenţei şi al insolvenţei, precum şi în domeniile adiacente, în vederea identificării soluţiilor adecvate pentru fiecare business în parte. O abordare complexă a unei situaţii particulare, având la bază analize riguroase realizate de către o echipă multidisciplinară cu privire la aspectele economico-financiare şi juridice, asigură implementarea unei strategii optime.
Consultanta
PREVENIREA INSOLVENŢEI
Scopul principal al procedurii mandatului ad-hoc are un pronunţat caracter social, concretizându-se printr-o înţelegere în care cei implicaţi decid conţinutul acesteia, în vederea salvgardării debitorului, păstrarea locurilor de muncă şi acoperirea creanţelor asupra averii debitorului. Procedura concordatului preventiv oferă circumstanţele necesare pentru negocieri individuale într-un cadru colectiv. De esenţa procedurii concordatului preventiv este contractul încheiat între debitorul aflat în dificultate financiară şi creditorii acestuia, prin intermediul căruia este propus un plan de redresare şi de realizare a creanţelor datorate creditorilor, iar aceştia din urmă acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află.
Consultanta
REORGANIZARE JUDICIARĂ
Acordarea unei şanse de redresare debitorului atunci când premisele sunt favorabile şi situaţia acestuia o permite este chiar scopul Legii nr. 85/2014. Societatea Profesională RTZ&Partners a fost construită pe o structură gândită încă de la început înspre oferirea unor servicii profesionale de specialitate care să vină în sprijinul debitorilor aflaţi în dificultate, aspect reconfirmat şi de sloganul sub care înţelegem să ne desfăşurăm activitatea “Construim şanse, reconstruim afaceri”. Pentru noi, ca specialişti, obiectivul principal al implicării în procedurile de insolvenţă este chiar salvarea societăţilor, succesul în atare ipostaze fiind pentru noi un real motiv de mândrie, cu atât mai mult cu cât rezultatele obţinute subliniază competenţa noastră în reorganizarea companiilor.
Reorganizare Judiciara
LICHIDARE
Specialiştii noştri în domeniu juridic, economic şi fiscal, cu o vastă experienţă în lichidări, vă stau la dispoziţie cu cele mai bune soluţii și se vor asigura că sunt respectate toate prevederile legale în vederea radierii societăţii printr-un proces de lichidare corect, care să nu creeze probleme viitoare. Solicitanţilor li se oferă sprijin legat de înregistrările necesare atât la Registrul Comerțului cât şi în Monitorul Oficial și notificarea situației societății tuturor autorităților vizate, precum și eventualilor creditori. Ne asigurăm că sumele rezultate din lichidarea activelor urmează să fie repartizate corect creditorilor, respectiv asociaţilor, iar ulterior ne preocupăm de închiderea situaţiei financiar-contabile şi radierea societăţii.
Lichidare
FALIMENT
Având în vedere ca nu orice procedură a insolvenţei permite relansarea activităţii unei societăţi comerciale, în cazul mai puţin fericit al acelor entităţi care nu oferă premisele economice şi/sau legale necesare pentru implementarea unui plan de reorganizare, soluţia falimentului rămâne unica posibilitate de recuperare a creanţelor. Deși strategia RTZ&Partners SPRL este concentrată în primul rând spre salvarea societăților care se confruntă cu dificultăți de ordin financiar, atunci când, din varii motive, acest lucru nu a mai fost posibil, echipa noastră s-a preocupat să plaseze activele în circuitul economic în așa fel încât acestea să aducă beneficii mediului de afaceri și comunităților locale, evident în conformitate cu prevederile legale şi jurisprudenţa aplicabilă.
Faliment