Valorificare Bunuri
Legislaţia procedurală specifică reglementează în mod distinct vânzarea bunurilor societăţilor debitoare. Vânzarea se face sub controlul şi decizia de oportunitate a creditorilor, care stabilesc preţurile minimale de înstrăinare a bunurilor, dar şi modalitatea de vânzare a acestora: prin negociere directă, licitaţie, sau o combinaţie a acestora două. Din punct de vedere practic, compania noastră a defalcat vânzările de bunuri în următoarele categorii: imobile, mobile şi afaceri la cheie, vânzări care pot fi filtrate funcţie de categoria din care bunurile fac parte, locaţie sau preţ.