Subscrisa, RTZ & Partners S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, judeţul Cluj, în calitate de lichidator judiciar al OLIMPIA STEEL S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Zambilei, nr. 1, Cluj, având CUI 17288243, şi  J12/720/2005, anunţăm organizarea unei proceduri de selecţie a unui expert topograf care să se implice în identificarea a două terenuri situate în judeţul Satu Mare, loc. Gherţa Mare comuna Turt, respectiv teren intravilan str. Turulung, nr. 77 (grădină şi livadă) în suprafaţă de 9.400 mp şi teren extravilan (arabil, păşune şi fâneaţă) în suprafaţă 7.500 mp. Menţionăm faptul că cele două terenuri au intrat în patrimoniul Olimpia Steel S.A. prin licitaţie publică, organizată de un executor judecătoresc, fiind încheiate Procesul verbal de licitaţie imobiliară din data de 29.02.2012, respectiv Procesul verbal de adjudecare imobiliară din data de 16.03.2012. Astfel, singurele documente pe care le deţinem sunt cele două Procese verbale anterior menţionate, un extras din Registrul Agricol în care este înregistrat proprietarul precedent, precum şi un Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local. În ceea ce priveşte locul de situare a terenurilor, acesta nu este identificat. Experţii topografi interesaţi sunt rugaţi să transmită o ofertă de servicii până cel târziu în data de 22 Noiembrie 2017, la registratura lichidatorului judiciar RTZ & Partners SPRL, din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, în intervalul orar 09:00 - 17:30.